คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) และหักภาษี ณ ที่จ่าย

HOTLINE:02-038-9556 LINE ID :@ideamaker

คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) และหักภาษี ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
เครื่องมือช่วยคำนวณ Vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย
เครื่องมือช่วยคำนวณ Vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย
ราคาสินค้าก่อนคิดภาษี


ภาษีมูลค่าเพิ่มของ คือ 0 บาท
ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งหมด (Vat 7%) คือ 0
** กรณีการหัก ณ ที่จ่าย (Vat 3%)
ยอดที่ต้องได้รับสุทธิ คือ 0 บาท